მსოფლიო ამბები

30%-იანი ქეშბექი პრემიუმ ბრენდებზე – „თეგეტას“ საგაზაფხულო შეთავაზებები

1 Mins read


“თე­გე­ტა მო­ტორსში“ 20-დან 30 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით ავ­ტო­სერ­ვი­სე­ბით უფა­სოდ სარ­გებ­ლო­ბაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი. შე­თა­ვა­ზე­ბა­შია ფილტრე­ბი­სა და ხუნ­დე­ბის შეც­ვლა, ასე­ვე, სა­ვა­ლი ნა­წი­ლი­სა და თვლე­ბის ნა­ხა­რის შე­მოწ­მე­ბა.

შორ გზა­ზე მოგ­ზა­უ­რო­ბამ­დე მან­ქა­ნის შე­მოწ­მე­ბა ის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბაა, რაც უსაფრ­თხო და კომ­ფორ­ტულ გა­და­ად­გი­ლე­ბას გან­სა­ზღვრავს. არ­სე­ბობს გა­და­მოწ­მე­ბის სტან­დარ­ტუ­ლი პა­რა­მეტ­რე­ბი და ის სულ რამ­დე­ნი­მე პუნ­ქტს მო­ი­ცავს.

პირ­ველ ად­გილ­ზე სა­ვა­ლი ნა­წი­ლია, რომ­ლის ძი­რი­თა­დი შე­მად­გე­ნე­ლი სა­ბუ­რა­ვე­ბი და სა­მუხ­რუ­ჭე სის­ტე­მაა. მოძ­ვე­ლე­ბუ­ლი და სე­ზო­ნი­სათ­ვის შე­უ­სა­ბა­მო სა­ბუ­რა­ვი სა­მუხ­რუ­ჭე დის­ტან­ცი­ას აგ­რძე­ლებს და ავ­ტო­საგ­ზაო შემ­თხვე­ვე­ბის რისკს მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად ზრდის.

სა­გა­ზა­ფხუ­ლო აქ­ცი­ის ფარ­გლებ­ში „თე­გე­ტა­ში“ იტა­ლი­უ­რი ბრენ­დის PIRELLI-ისა და ფრან­გუ­ლი ბრენ­დის MICHELIN-ის სა­ბუ­რა­ვე­ბის შე­ძე­ნას 30%-იანი ქე­შ­ბე­ქით შეძ­ლებთ.

შე­თა­ვა­ზე­ბა აკუ­მუ­ლა­ტო­რებ­ზეც ვრცელ­დე­ბა. და­ხარ­ჯუ­ლი თან­ხის 30%, ქე­შ­ბე­ქის სა­ხით, უკან და­გიბ­რუნ­დე­ბათ გერ­მა­ნუ­ლი ბრენ­დის VARTA-ს აკუ­მუ­ლა­ტო­რე­ბის შე­ძე­ნის შემ­თხვე­ვა­შიც. აკუ­მუ­ლა­ტო­რის შე­მოწ­მე­ბა ცივი ზამ­თრის შემ­დეგ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რად­გან ტემ­პე­რა­ტუ­რის ცვა­ლე­ბა­დო­ბა მისი მწყობ­რი­დან გა­მოს­ვლის ერთ-ერთი მთა­ვა­რი მი­ზე­ზია.

შე­სა­მოწ­მე­ბე­ლი ნა­წი­ლე­ბის სი­ა­შია ძრა­ვის გაგ­რი­ლე­ბის სის­ტე­მა. გა­და­ხუ­რე­ბი­სა­გან მის და­სა­ცა­ვად, სა­ჭი­როა, რომ სის­ტე­მა­ში ან­ტიფ­რი­ზი ეს­ხას.

ყუ­რა­დღე­ბას სა­ჭი­რო­ებს გა­და­ცე­მა­თა კო­ლო­ფი. მას­ში არ­სე­ბუ­ლი სა­პო­ხი სი­თხე, ავ­ტომ­წარ­მო­ებ­ლის გა­ცე­მუ­ლი რე­კო­მენ­და­ცი­ის შე­სა­ბა­მი­სად, გავ­ლი­ლი კი­ლო­მეტ­რა­ჟის მი­ხედ­ვით უნდა შე­მოწ­მდეს და შე­იც­ვა­ლოს. სხვა პრო­დუქ­ტე­ბის მსგავ­სად”,თე­გე­ტა მო­ტორ­სი“ 30%-იანი ქე­შ­ბე­ქით გთა­ვა­ზობთ სა­ცხებ-სა­პო­ხი მა­სა­ლე­ბის სრულ ასორ­ტი­მენტს. აქ­ცი­ა­შია რო­გორც გა­და­ცე­მა­თა კო­ლო­ფის სა­პო­ხი სი­თხე, ისე ძრა­ვის ზეთი.

მეტი კომ­ფორ­ტის­თვის შე­საძ­ლე­ბე­ლია, „თე­გე­ტას“ დის­ტან­ცი­უ­რი სერ­ვი­სე­ბით, პერ­სო­ნა­ლუ­რი მე­ნე­ჯე­რის მომ­სა­ხუ­რე­ბით ან ონ­ლა­ინ რე­ზერ­ვა­ცი­ით ისარ­გებ­ლოთ. ასე­ვე, „თე­გე­ტა მო­ტორ­სის“ ონ­ლა­ინ შოპ­ზე შე­გიძ­ლი­ათ, თქვე­ნი ავ­ტო­მო­ბი­ლის­თვის სა­ჭი­რო ნე­ბის­მი­ე­რი პრო­დუქ­ტი შე­ი­ძი­ნოთ.

თე­გე­ტა მო­ტორ­სის შე­სა­ხებ: ავ­ტო­ინ­დუსტრი­ის ლი­დე­რი კომ­პა­ნია თე­გე­ტა მო­ტორ­სი 1995 წლი­დან საქ­მი­ა­ნობს ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე და მომ­ხმა­რე­ბელს ავ­ტო­მომ­სა­ხუ­რე­ბის სრულ სპექტრს სთა­ვა­ზობს. კომ­პა­ნი­ას მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შტა­ბით 29 ფი­ლი­ა­ლი აქვს, რო­მე­ლიც 400 000-მდე სა­ცა­ლო და 35 000-მდე კორ­პო­რა­ცი­ულ მომ­ხმა­რე­ბელს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. თე­გე­ტა მო­ტორ­სი 300-მდე მსოფ­ლიო ბრენ­დის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლია სა­ქარ­თვე­ლო­ში, მათ შო­რის არის Bridgestone, Michelin, Varta, Shell, Motul, Hengst და სხვა.

Related posts
მსოფლიო ამბებისაზოგადოება

"როგორ გადააქცია პუტინმა რუსული მართლმადიდებელი ეკლესია იარაღად"

1 Mins read
ბრიტანულ ჟურნალ „სფექთეითორში“ (The Spectator) გამოქვეყნებულია სტატია – „როგორ გადააქცია პუტინმა რუსული მართლმადიდებელი ეკლესია იარაღად“ (ავტორი – მარკ დრიუ, ლივერპულის ეპარქიის მსახური). პუბლიკაციაში განხილულია რუსეთის მართლმადიდებელი…
Power your team with InHype
[mc4wp_form id="17"]

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

1 Comment

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.